ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τις εγκαταστάσεις και τις επισκευές των ανελκυστήρων και αφορούν διατάξεις ασφαλείας είναι όλα πιστοποιημένα με σήμα καταλληλότητας CE και τα καλύτερα που κυκλοφορούν στην αγορά.